DevOps (ภาคต่อของ LEAN CANVAS) สำหรับ Tech Startup ที่ต้องรู้

สำหรับคนที่เคยทำธุรกิจส่วนใหญ่มันจะต้องผ่านการทำแผนธุรกิจมาบ้างแล้ว ซึ่งจะมีเครื่องมือช่วยในการคิดวิเคราะห์ให้หลากหลาย LEAN Canvas ก็เป็นหนึ่งในนั้น สำหรับผมเองก็มีโอกาสได้ศึกษาและฟังจากผู้รู้หลายๆ ท่านผ่านการบรรยาย ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้งาน สะดวก มีประสิทธิภาพดี ทำให้เรามองเห็นธุรกิจได้รอบด้าน ตั้งแต่ต้นจนจบ
หากใครที่ทำ Tech Startup อยู่ LEAN Canvas เองก็สามารถเอามาช่วยคิดวิเคราะห์หารูปแบบธุรกิจในสายงานนี้ได้ดีเลยทีเดียว หากใครยังไม่เคยลงมือทำ LEAN Canvas อาจจะย้อยกลับไปทำก็ไม่เสียหาอะไร จะได้รู้จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจตัวเองเพิ่มขึ้น
LEAN Canvas ก็เป็น Framework ในฝั่ง Business Model แล้วมีอะไรที่มันคล้ายกับ LEAN Canvas ที่จะเอามาเป็นแบบอย่างให้สำหรับงาน S/W Development บ้างไหม
หลายปีที่ผ่านมาเราได้ยินเรื่อง Agile/Scrum ซึ่งเป็น Framework/Process หนึ่งที่ช่วยให้การ Development มีคุณภาพและการส่งมอบดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด และยังมีปัญหาอีกหลายๆ จุดที่รอการพัฒนาและปรับปรุง เช่น การติดตามปัญหาและแก้ปัญหาที่ผู้ใช้รายงานมา การเพิ่มความสามารถของซอฟต์แวร์จากฝ่ายบริหาร การส่งมอบที่ต้องปรับแต่งตลอดเวลา  ซึ่งเหล่านี้ยังขาด Framwork ที่ดีและเชื่อถือได้ให้เราได้เดินตาม
DevOps เป็น Framework/Culture ที่ช่วยให้คนทำงานด้าน Software Development สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบครบวงจร และมีการประสานงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อโดยอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ที่ทำ Tech Startup ต้องเริ่มจากการเปลี่ยน software package/app ไปเป็น product and services คล้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ เช่น AIS, DTAC, TRUE ที่ต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่  และรักษาฐานลูกค้าเก่าตัวเองเอาไว้ให้เหนี่ยวแน่น ถ้าไม่มีลูกค้าธุรกิจคุณก็ไปไม่รอด หัวใจของการทำ DevOps ก็คือ Tool + Automation + Seamless
2000px-Devops.svg
 
 
 
สำหรับตัวเลขชี้วัดความสำเร็จของการนำ DevOps มาใช้ ก็คือ สามารถส่งมอบงานได้เร็วขึ้น 30 เท่า (Ship code 30x faster) ลดความล้มเหลวของงานลง 50% (Have 50% fewer failure) ที่มาของการสำรวจ คือ https://puppetlabs.com
DevOpsBenefit
สำหรับใครที่อยากเริ่มต้น implement DevOps สามารถเริ่มต้นได้จาก https://www.microsoft.com/en/server-cloud/solutions/development-operations.aspx
 
MicrosoftDevOps
ปกติแล้วเราสามารถเป็นผู้เลือกได้เองว่าเราจะเลือก Tools/Technology อะไรในแต่ละช่องของ DevOps ถ้าคุณไปทาง Open Source ลองดูภาพ Header ประกอบ แต่ถ้าคุณมาทางสายไมโครซอฟท์แนะนำภาพด้านบนครับ หรือ อาจจะใช้ผสมกับเครื่องมืออื่นๆ นอกจากนี้ได้เช่นกัน
ตัวอย่างลักษณะงานของ DevOps ที่เอาไปเป็นแบบปฏิบัติได้ (Practices) ทำเท่าที่ทำได้ ทำได้หมดยิ่งดี

 • Infrastructure as Code (สร้าง  infra จาก code/script  บน environment ของ cloud)
 • Continuous Integration
 • Continuous Deployment
 • Release Management
 • App Performance Monitoring
 • Load Testing & Auto-Scale
 • Availability Monitoring
 • Automated Testing
 • Capacity Management
 • Change Management
 • Configuration Management
 • Automated Environment De-Provisioning
 • Self Service Environments
 • Automated Recovery (When Git/TFVC down, how to continue business etc.)
 • Hypothesis Driven Development

 
ลองหาเวลาไปศึกษากันดูนะครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *