นิยาม Startup (แบบ Tense)

ผมลองเอา Startup มาจัดเป็นกลุ่มตามลักษณะของ Tense เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คล้ายๆ Tense ในภาษาอังกฤษ ได้ดังนี้

  1. กลุ่มอยากทำ (Future Startup) เป็นกลุ่มคนที่กำลังหาไอเดีย หาหุ้นส่วน ฟังคนกลุ่มที่ 3 และ 4 เล่าถึงความสำเร็จและวิธีการดำเนินการ กลุ่มนี้กำลังรอจังหวะ รอโอกาส รอเงินทุน เพื่อจะเริ่มต้นสิ่งที่คิดและวางแผนเอาไว้
  2. กลุ่มได้ทำ (Present Startup) เป็นกลุ่มที่เริ่มต้นค้นหาตัวเอง ลองผิดลองถูก มองหาลูกค้าที่แท้จริง ยังขาดทุนมากกว่ากำไร อาจจะไปต่อกลุ่ม 3 ได้ หรือ กระโดดไปกลุ่ม 4 เลยก็ได้เช่นกัน
  3. กลุ่มอยู่ได้ (Continuous Startup) เป็นกลุ่มที่ค้นหาตัวเองเจอแล้ว รู้แล้วว่าใครคือลูกค้า รู้วิธีจะขยายกิจการ มีการเติบโต รักษาผลกำไรให้ต่อเนื่อง เป็นกลุ่มที่ใครๆ ก็วิ่งเข้าหา เอาเป็นแบบอย่าง
  4. กลุ่มเคยทำ (Past Startup)  มาจากกลุ่ม 2 ที่ล้มเหลว หรือ กลุ่ม 3 ที่อายุสั้น หรือกลุ่ม 3 ที่ Exit ออกมาก่อนด้วยวิธีการต่างๆ กลุ่มนี้ก็จะไปถ่ายทอดต่อให้กลุ่ม 1 ฟังเพื่อสร้างวัฏจักรของ Startup ต่อๆ ไป

 
เผื่อใครสนใจอยากจะเอาไปใช้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *